CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2004

sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial i s'estableixen les bases per a la concessió dels ajuts previstos en el fons creat per la Llei esmentada

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 369/2004, de 7 de setembre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
23 4,5 No escau 20% El text definitiu del Decret incorpora bastants apartats nous, en concret en els indicadors per determinar una àrea urbana d'atenció especial.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat