CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 06/2019

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per delegació del Ple, en la sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2019, va aprovar per unanimitat el Dictamen 6/2019 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.
 
El Dictamen conté una observació general i dues observacions a l’articulat.
 
El CTESC valora la modificació realitzada al Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, tant pel que fa a l’establiment de criteris en relació amb el coneixement i les competències que han de tenir les persones mediadores en matèria de consum com pel que fa a la regulació del procediment d’acreditació de les entitats mediadores. Tot i així, considera que les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya s’haurien d’incloure com a entitats mediadores.  
 
El CTESC recomana que es revisi l’article 10.2 k) del Decret 98/2014 per tal que guardi coherència amb el caràcter gratuït del procediment de mediació per a la persona consumidora, establert en la modificació realitzada a l’article 31 i per tal de clarificar quins costos poden ser repercutits a les parts.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat