CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 04/2004

sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i administratives

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 7/2004 [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
15 0,0 0,0 0%
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat