CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 13/2007

sobre el Projecte de decret de creació, dins de l’àmbit competencial i territorial de Catalunya, del Registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 22 d’octubre del 2007.

El Dictamen entén que, al contingut del Projecte de decret, s’hi produeix una confusió entre els termes “executivitat” i “fermesa”, per la qual cosa creu indispensable que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya es pronunciï envers a si legalment és correcte que es publiquin les sancions quan només són executives i no fermes en la via jurisdiccional.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat