CTESC
Cercador

Dictamen 07/2014

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 108/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableix el procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les dues observacions, referides a qüestions formals, formulades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 14 d’abril de 2014, va aprovar per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 7/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport.

El Dictamen conté dues observacions a l’articulat.

Les dues observacions són de caràcter tècnic i en una d’elles es recomana que s’inverteixi l’ordre dels apartats d’un article per tal d’aclarir a quin òrgan pertany la Unitat d’Esport i Salut.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat