CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 08/2019

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 3/2020, de 8 de gener, de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca profesional a Catalunya. [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 7 d’octubre de 2019, va aprovar per unanimitat el Dictamen 8/2019 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.
 
El Dictamen conté una observació general mitjançant la qual el CTESC manifesta que considera oportú, per seguretat jurídica, que es realitzin les modificacions tècniques perquè quedi definit l’àmbit d’aplicació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat