CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 17/2007

sobre l’Avantprojecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 4/2009, del 15 d'abril, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
25 19,0 -0,5 74% S’ha produït una petita variació en el Parlament, en relació a una qüestió de forma

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 26 de novembre del 2007.

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del 26 de novembre del Ple i valora positivament la major concreció i claredat en les funcions, objectius i composició de l’IRTA que es deriven de l’Avantprojecte i la regulació de la col·laboració de l’IRTA amb tercers (Departaments de la Generalitat o altres institucions i entitats).

Així mateix, valora positivament la inclusió dels conceptes de sostenibilitat i seguretat alimentària, si bé posa de manifest que el concepte de sostenibilitat queda diluït en el desenvolupament posterior de la l’Avantprojecte de llei.

El Dictamen proposa afegir el sector agroforestal en l’àmbit d’actuació de l’IRTA i també proposa recollir de forma concreta com a funció de l’IRTA la investigació en el camp de la prevenció de la contaminació i la minimització del risc químic dels treballadors del camp. Així mateix, el Dictamen posa de manifest que la intervenció de l’IRTA en relació amb els objectius generals i les línies estratègiques del contracte programa entre l’IRTA i el Govern hauria de ser prèvia i preceptiva.

D’entre la resta d’observacions, en destaquen aquelles que fan referència a la periodicitat de les reunions del Consell d’administració i del Consell assessor de l’IRTA.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat