CTESC
Cercador

Dictamen 48/2010

sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 152/2013, de 9 d'abril, de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2010, aprova per unanimitat el Dictamen 48/2010 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya i no ha fet cap observació sobre el seu contingut.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat