CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 20/2017

sobre l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
17 9,0 Norma en tràmit parlamentari o pendent de seguiment.

El Govern ha acceptat recomanacions formals i concrecions a determinats articles de la norma com ara a la definició de parcel·la vitivinícola o a les funcions de l’òrgan de gestió de la denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 16 d’octubre de 2017, va aprovar per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 20/2017 sobre l’Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya.
 
El Dictamen conté una observació general i disset observacions a l’articulat, tretze de les quals són tècniques.
 
El CTESC considera que aquesta norma hauria d’haver estat més ambiciosa en el seu contingut, atenent els canvis que s’han produït tant en la producció com en el mercat vitivinícola català.
 
També considera que s’hauria d’haver cercat un consens més ampli dels operadors implicats, que s’haurien d’haver tingut en compte els principis generals de simplificació administrativa i reducció de tràmits i que la norma hauria d’establir un termini màxim per elaborar i aprovar el decret de desenvolupament de la Llei.
 
Amb relació a la definició de parcel·la vitícola, el CTESC considera que s’hauria d’afegir que la superfície també la componen els accessos, els carrers interiors i els marges.
 
Es recomana que en el Registre Vitivinícola de Catalunya s’afegeixi el procediment per registrar les denominacions d’origen de caràcter supra-autonòmic.
 
El CTESC considera que, d’una banda, l’embotellament s’hauria de delimitar en el plec de condicions tal com es fa per a les zones de producció, d’elaboració i d’envelliment i, d’altra banda, que les zones d’embotellament i d’envelliment només podrien divergir de les zones de producció i elaboració per causes justificades.
 
També es recomana que es delimitin les responsabilitats de les persones lliuradores de collita i de les persones titulars dels cellers.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat