CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 16/2006

sobre el Projecte de decret que modifica el Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 408/2006, de 24 d'octubre, que modifica el Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 2,4 No escau 47% Les consideracions recollides en el Decret aprovat són de forma, a excepció de la segona part de la consideració a l'articulat núm. 2.

Resum

En aquest Dictamen el CTESC valora positivament que s’hagin establert tres noves situacions en les quals es permeti continuar percebent la quantia bàsica de la RMI o algun dels seus complements en cas de contractació laboral. També mereix una valoració positiva el fet que s’incrementi de manera significativa la prestació bàsica de la RMI per a l’any 2007.

Finalment, atès que les mesures que preveu el Projecte de decret afecten persones amb una situació social molt precària, el CTESC en recomana la publicació urgent per accelerar-ne l’aplicació.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat