CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2010

sobre l'Avantprojecte de llei de polítiques de joventut

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 3,0 0,0 27% De les 11 observacions proposades pel CTESC, el Govern ha acceptat una observació de tipus formal i dues de contingut. No hi ha hagut cap variació en el tràmit parlamentari

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 25 de gener de 2010, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 10/2010 sobre l’Avantprojecte de llei de polítiques de joventut.

El dictamen conté quatre observacions generals i onze observacions a l’articulat.

El CTESC considera que seria adient aprofitar aquesta normativa per establir la regulació que l’administració local ha de realitzar en matèria de joventut. També es creu convenient que la norma reculli la necessària interlocució de l’Administració amb les entitats juvenils i altres organitzacions que realitzen polítiques de joventut.

El CTESC considera que les subvencions establertes en l’Avantprojecte de llei per finançar el Projecte Jove s’haurien de desenvolupar reglamentari.

El CTESC remarca que el treball és un àmbit important en la vida de les persones joves i, per tant, recomana incloure com a membres del Consell Rector a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat