CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 08/2005

sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 203/2005, de 27 de setembre, pel qual es crea el Registre de plantacions de fruita dolça de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4574, pàg. 7593, de 16.2.2006) [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 7,0 No escau 88% En el text definitiu del Decret s'ha introduït un nombre elevat d'apartats nous, la qual cosa pot suposar que el text objecte de dictamen no es corresponia a una proposta de Decret.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat