CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 31/2010

sobre el Projecte de decret de Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 de juny de 2010, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 31/2010 sobre el Projecte de decret del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic.

El Dictamen conté dues observacions generals.

En el Dictamen es valora que el Govern reguli el Registre de fitxers estadístics tot establint, entre d’altres qüestions, el procediment d’inscripció dels fitxers i la informació que s’hi ha d’incorporar. També es valora que en aquesta mateixa norma es reguli l’accés i la cessió de dades sotmeses a secret estadístic.

Es considera que la norma és curosa amb la protecció del secret estadístic i possibilita la utilització d’aquests fitxers per part d’altres operadors estadístics, personal investigador o instituts d’investigació, als efectes d’ampliar, analitzar els resultats estadístics o aprofundir-los.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat