CTESC
Cercador

Dictamen 03/2012

sobre el Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes animals

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 81/2012, de 10 de juliol, pel qual es crea i regula el Registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 6,0 No escau 86% El Govern ha estat receptiu amb les observacions proposades pel CTESC. No ha recollit una observació referida a la recomanació d’establir un termini per poder fer, per via telemàtica, les comunicacions als registres

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de febrer de 2012, aprova per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 3/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre del Sector de l’Alimentació Animal i de l’Àmbit dels Subproductes Animals.

El Dictamen conté set observacions a l’articulat.

Cinc de les observacions fan referència a qüestions formals de la norma.

El CTESC considera excessiu el termini de sis mesos per resoldre la sol·licitud d’autorització i considera que caldria reduir-lo.

Pel que fa a la comunicació electrònica, el CTESC considera que caldria un compromís més exigent del departament competent en la matèria per posar-la en funcionament i se n’hauria de fixar un termini.


 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat