CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2016

sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 269/2016, de 5 de juliol, pel qual s'aproven els Estatus del Centre de la Propietat Forestal [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
17 14,0 No escau 82% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No han estat recollides les observacions referides a incloure un apartat per regular les funcions de les vicepresidències i a la concreció del concepte d’organització de propietaris/àries forestals

Resum

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 4 d’abril de 2016, va aprovar per unanimitat el Dictamen 3/2016 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els estatus del Centre de la Propietat Forestal.
 
El Dictamen consta de disset observacions a l’articulat de caràcter tècnic.
 
Amb relació a les funcions dels òrgans de govern del Centre de la Propietat Forestal es recomana la revisió de determinades funcions del Consell Rector perquè no entrin en contradicció amb el que estableix la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal. També es recomana que s’inclogui un apartat específic per regular les funcions de les vicepresidències.
 
Pel que fa al desenvolupament del procés electoral es recomana que s’inclogui en quin termini s’han de proclamar definitivament les llistes, en el cas que no s’hagi interposat recurs, i que s’estableixi el termini en què s’ha de realitzar el recompte definitiu dels vots emesos.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat