CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 14/2008

sobre l’Avantprojecte de llei de salut pública

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
20 6,0 2,0 40% De les 6 observacions acceptades una és de contingut les altres són de tipus formal

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 28 d’abril, aprova per unanimitat el Dictamen 14/2008 sobre l’Avantprojecte de llei de salut pública.

El dictamen conté quatre observacions generals i vint observacions a l’articulat.

En el dictamen es posa de manifest que aquesta norma representa una oportunitat per al desenvolupament dels instruments de gestió de la salut laboral, en els aspectes que corresponen al Departament de Salut. Es proposa que els responsables de les unitats de salut laboral, per poder assolir la tasca encomanda en aquelles intervencions a realitzar front tercers, tinguin la condició d’agents de l’autoritat.

En el dictamen es proposa que s’incorporin com a vocals del Consell Rector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya els agents socials més representatius de Catalunya, i com a integrants de la Comissió Directora de Seguretat i Qualitat Alimentària dos representants dels sindicats més representatius del sector de l’alimentació.

D’altra banda, es proposa afegir un article per especificar l’estructura de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentaria i un altre que faci referència al control econòmic i financer de l’Agència de Salut Pública.

També es proposa que s’estableixin uns terminis màxims tant per emetre dictamen sobre l’avaluació d’una mostra analitzada, com per a la realització d’una tercera anàlisi.

Unes altres propostes incloses en el dictamen són que s’especifiqui l’inici del termini de sis mesos en què s’ha d’aprovar el decret regulador dels Estatuts de l’Agència i que s’estableixi el termini, es sol·licita que sigui màxim d’un any, per homogeneïtzar les condicions de treball del personal que integra l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat