CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 10/2004

sobre l'Avantprojecte de llei del Centre d'Innovació i Desenvolupament empresarial (CIDEM)

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 12/2005, de 17 de novembre [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
23 7,5 1,0 37% Tant el projecte de llei com la llei definitivament aprovada introdueixen bastants aspectes nous. En especial, destaca la creació del Consell de Govern, un nou òrgan del CIDEM.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat