CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 09/2005

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 286/2004, d'11 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades als projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d'ocupació

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 81/2005, de 3 de maig, de modificació del Decret 286/2004, d'11 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades als projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d'ocupació [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
7 5,0 No escau 71% El Projecte de decret objecte de dictamen presentava una elevada qualitat tècnica.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat