CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 07/2019

sobre el Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 43/2020, de 10 de març, sobre l’activitat de guía de turismo de Catalunya. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 3,5 No escau 58% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 30 de setembre de 2019, va aprovar per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 7/2019 sobre el Projecte de decret sobre l’activitat de guia de turisme.
 
El Dictamen conté dues observacions generals i cinc observacions a l’articulat.
 
En les observacions generals, el CTESC posa de manifest, d’una banda, que persones sense la preparació ni els coneixements suficients estan exercint de guies turístics, la qual cosa ha pogut precaritzar la feina de les persones acreditades com a guies de turisme. D’altra banda, considera que seria adient incentivar i millorar la professionalitat del sector turístic. Per aquests motius, el CTESC recomana que s’aprofiti aquesta norma per garantir la qualitat i l’adequat control de les condicions laborals en el sector i per reforçar el paper i la rellevància de les certificacions de qualitat que el Projecte de decret introdueix.
 
Les observacions a l’articulat són de caràcter tècnic i s’han realitzat amb la finalitat de clarificar i precisar el text de la norma.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat