CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 19/2017

sobre el Projecte de decret relatiu a l'administració de finques

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 29 de setembre de 2017, va aprovar per unanimitat, el Dictamen 19/2017 sobre el Projecte de decret relatiu a l’administració de finques.
 
El Dictamen conté dues observacions generals i sis observacions a l’articulat.
 
El CTESC considera que aquest Projecte de decret hauria de concretar quina és la titulació i la formació específica necessària per poder realitzar l’activitat d’administració de finques. Aquesta qüestió es regula en els articles 4 i 5, en la disposició addicional segona i en l’annex, però no se’n desprèn cap titulació o formació específica.
 
El CTESC considera que la regulació que el Projecte de decret fa del distintiu de qualitat no és una garantia real de qualitat per al consumidor atès que l’adhesió a aquest distintiu es fa mitjançant una declaració responsable que comporta automàticament l’obtenció del distintiu. 
 
El CTESC recomana que la norma prevegi la situació de les persones inscrites en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret, es trobin exercint l’activitat d’administració de finques. 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat