CTESC
Cercador

Dictamen 06/2013

sobre el Projecte de decret de la taula nacional i les taules territorials i locals d'infància

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les dues observacions, una sobre el contingut de la norma i l’altra formal, realitzades pel CTESC

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 10 de juny de 2013, aprova per unanimitat el Dictamen 6/2013, sobre el Projecte de decret de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància.

El Dictamen conté tres observacions generals i dues observacions a l’articulat.

El CTESC recomana que es tingui en compte, en la composició dels diferents òrgans interns de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància, la presència d’entitats del Tercer Sector Social.

Les altres observacions realitzades pel CTESC són de caire formal.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat