CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2020

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 62/2020, de 16 de juny, de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les dues observacions del Dictamen. Aquestes observacions fan referencia a qüestions formals de la norma.

Resum

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 27 de gener de 2020, va aprovar per unanimitat el Dictamen 5/2020 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.
 
El Dictamen conté una observació general i dues observacions a l’articulat de caràcter tècnic.
 
El CTESC reconeix l’arrelament cultural que té el joc en la societat, així com les ocupacions i l’activitat econòmica que genera. Tot i això, manifesta que no es poden negar els efectes perjudicials que el seu abús provoca en la vida personal, familiar, social i econòmica de moltes persones. Per aquest motiu, el CTESC considera que cal trobar un equilibri entre la no prohibició d’una pràctica fortament arrelada a la nostra societat i el prendre mesures per evitar el foment del joc, així com la desincentivació de la seva pràctica.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat