CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 20/2005

sobre l'Avantprojecte de llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
19 11,5 0,0 61%
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat