CTESC
Cercador

Dictamen 08/2012

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal, i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: DECRET 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 5,0 No escau 100% El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC i ha acceptat les cinc observacions realitzades

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 26 de juny de 2012, aprova per vint-i-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 8/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.

El Dictamen conté cinc observacions a l’articulat.

Algunes de les observacions van dirigides a clarificar la redacció de la norma o a fer-la més entenedora.

En la norma s’estableix que no cal presentar la documentació si ja ha estat presentada anteriorment al departament competent en matèria d’agricultura. El CTESC considera que tampoc s’hauria de presentar si ha estat presentada en qualsevol altre organisme de l’Administració.

També es recomana que el silenci administratiu sigui positiu en el cas que no es responguin les sol·licituds d’inscripció al Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat