CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 20/2006

sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 378/2006, de 10 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
10 2,0 No escau 20% La consideració a l'article 35.2 recollida en el Decret afecta la participació dels agents socials més representatius, admetent-la en l'elaboració del Llibre blanc.

Resum

El Dictamen posa de manifest que el Projecte de decret desplega la Llei 18/2005, d’equipaments comercials, i que permet integrar en un únic text la normativa en matèria d’equipaments comercials, fins al moment molt dispersa.

D’altra banda, el Dictamen també posa de manifest que el Projecte de decret és un instrument que pot permetre un avanç en el procés d’adaptació de la implantació dels equipaments comercials als canvis esdevinguts, per causes diverses, en els processos d’intercanvi comercial tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat