CTESC
Cercador

Dictamen 14/2012

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, i per a l'autorització d'entitats formatives per al seu ús

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: DECRET 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquest ús [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
8 6,0 No escau 75% El Govern ha estat receptiu amb les recomanacions del CTESC. No ha estat acceptada l’observació referida a què s’hauria d’escurçar el termini per actualitzar la formació

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 de setembre de 2012, aprova per vint-i-set vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 14/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, i per a l’autorització d’entitats formatives per al seu ús.

El Dictamen conté tres observacions generals i vuit observacions a l’articulat.

El CTESC considera que s’hauria d’incorporar la formació específica en l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics en totes aquelles formacions en primers auxilis tant reglades com no reglades. Així mateix, s’hauria de reconèixer la formació específica en matèria sanitària i primers auxilis que es proporciona en determinats cursos per a l’exercici d’algunes professions pel que fa a la formació del personal autoritzat per a l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics.

També es posa de manifest que la formació continuada de les persones autoritzades per a l’ús dels desfibril·ladors externs automàtics és una eina fonamental per aconseguir la màxima eficàcia i eficiència davant una situació d’aturada cardiorespiratòria. El CTESC considera que allargar el termini per a l’actualització de la formació d’un a tres anys pot dificultar l’assoliment dels objectius del suport vital bàsic, atès que va adreçat a personal no sanitari.

El CTESC recomana que la limitació del nombre màxim de vuit alumnes hauria de ser per formador, i no per curs, i únicament pel que fa a les hores pràctiques.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat