CTESC
Cercador

Dictamen 11/2011

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 17/2012, de 21 de febrer, de modificació del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de novembre de 2011, aprova per vint vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 11/2011 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

El Dictamen conté només una observació a l’articulat, en la qual el CTESC recomana, a fi i efecte d’evitar l’inseguretat jurídica, que quan es regula l’atorgament de la designació com a empresa artesanal alimentària s’estableixi el termini per resoldre, el règim de recursos contra les resolucions i la referència al caràcter positiu del silenci administratiu.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat