CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 15/2007

sobre el Projecte decret pel qual es regula les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
6 2,2 No escau 36% Es recullen observacions de tipus formal.

Resum

El Dictamen s’aprova en la sessió extraordinària del Ple del dia 20 de novembre del 2007.

Els membres del Consell han valorat molt positivament l’objecte de la norma ja que aquesta, juntament amb l’estatal i la municipal, estableix les bases per protegir l’usuari d’aquestes pràctiques i el personal aplicador.

El CTESC fa unes propostes de millora tècnica de l’articulat i d’aclariment d’algun dels seus continguts.

Considera adequat que la norma reguli les condicions dels establiments, les condicions del personal aplicador, les garanties als usuaris i els registres oficials dels centres aplicadors.

Es recomana allargar fins als 18 anys l’edat per sota de la qual han de ser els representants legals dels menors aquells qui prestin el consentiment escrit per autoritzar qualsevol d’aquestes pràctiques.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat