CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2002

sobre l'Avantprojecte de llei del taxi

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 19/2003, de 4 de juliol [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
26 3,0 0,0 12% En el tràmit parlamentari s'han introduït nombrosos apartats nous.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat