CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 11/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 1,0 No escau 50% El Govern ha acceptat una observació referida a un aclariment sobre la redacció d’un article

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 22 de febrer de 2010, aprova per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 11/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020.

El Dictamen conté quatre observacions generals i dues observacions a l’articulat.

El CTESC recomana que es tinguin en compte les singularitats culturals d’alguns municipis, fruit de tradicions i expressions històriques locals, per la qual cosa considera que la concreció i les limitacions per trams de població dels tipus d’equipaments hauria de ser només una orientació general.

També es recomana que l’establiment d’acords de col•laboració entre l’Administració i el sector privat sense afany de lucre es faci amb criteris de flexibilitat, tant a l’hora de decidir la programació cultural, com pel que fa a les fórmules per combinar el finançament públic amb el manteniment de la titularitat o propietat privada de l’equipament.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat