CTESC
Cercador

Dictamen 15/2012

sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
9 5,0 No escau 56% El Govern ha acceptat una observació referida a qüestions formals de la norma i quatre observacions sobre el seu contingut

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 de setembre de 2012, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 15/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

El Dictamen conté una observació general i nou observacions a l’articulat.

El CTESC ha realitzat unes observacions tècniques amb la finalitat de fer més entenedor el text normatiu, per adaptar-lo a qüestions formals establertes en la Llei de Consum i per fer establir una coherència entre articles.

També es posa de manifest que el CTESC considera que el lliurament dels fulls oficials no ha de representar cap despesa ni per als empresaris/es ni per als consumidors/es.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat