CTESC
Cercador

Dictamen 03/2011

sobre l'Avantprojecte de llei pel qual es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 20 de maig de 2011, aprova per unanimitat el Dictamen 3/2010 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat l’Avantprojecte de llei pel qual es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i no ha realitzat cap observació sobre el seu contingut.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat