CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 12/2010

sobre el Projecte de decret sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació i creació de la Comissió sobre l'aplicació del Codi tècnic de l'edificació a Catalunya i del Registre general del Codi tècnic de l'edificació

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 68/2010, de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació i del Registre general del Codi tècnic de l’edificació [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
3 3,0 No escau 100% Al realitzar el còmput de les observacions no s’ha tingut en compte una de elles, ja que s’ha suprimit del text la referència a què es feia esment en l’observació

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 22 de febrer de 2010, aprova per trenta-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 12/2010 sobre el Projecte de decret sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació i creació de la Comissió sobre l’Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació a Catalunya i del Registre general del Codi tècnic de l’edificació.

El Dictamen conté una observació general i quatre observacions a l’articulat.

Les observacions que realitza el CTESC en aquest dictamen són merament formals, com, per exemple, que un apartat d’un article es desglossi en dos perquè quedin més clares les diferents fases del procediment, o que es desplegui el significat d’una sigla per fer el text més comprensible al lector.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat