CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 29/2008

sobre el Projecte de Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015 descarrega en pdf

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 24 de novembre, aprova per unanimitat el Dictamen 29/2008 sobre el Projecte de pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015.

El Dictamen conté onze observacions generals.

El Dictamen manifesta la necessitat d’elaborar un nou Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports tot i que considera que el document hauria de ser més exhaustiu a l’hora de definir les properes actuacions a realitzar.

El Dictamen també valora com a positiva la iniciativa de crear un fons d’ajut a la inversió i un fons d’ajut a l’explotació pel que pot significar com a element impulsor d’infraestructures i de promoció econòmica territorial. No obstant, considera que les aportacions públiques de capital en infraestructures aeroportuàries s’haurien de reflectir equivalentment en la seva titularitat, i pel que fa a les ajudes estipulades, el Dictamen manifesta la voluntat que el Govern de la Generalitat s’asseguri les contraprestacions que s’escaiguin en el cas que el titular de l’explotació no respecti els compromisos que s’hagin acordat.

Pel que fa a la voluntat del Govern per desenvolupar i ampliar el sector econòmic de l’aeronàutica i de l’espai a Catalunya, el Dictamen s’hi mostra d’acord, tot i que demana més concreció al Pla. També considera molt convenient aprofundir en la voluntat de promoure un “Training Airport” a Catalunya.

En un àmbit més gran de concreció, i en relació a l’aeroport de Sabadell, el Dictamen considera necessari aclarir quina és la voluntat del Pla, i demana potenciar-ne les seves possibilitats. D’altra banda, pel que fa a l’aeroport corporatiu/empresarial, considera convenient aprofundir en la possibilitat de desenvolupar la proposta a l’actual aeròdrom d’Igualada-Òdena, tot i que també considera que les inversions en aquest àmbit haurien de ser de caràcter privat.

Finalment, en referència a la gestió dels aeroports, considera que en aquells on la titularitat i la gestió de les infraestructures sigui pública, cal que es contempli la participació de les administracions locals i dels agents econòmics i socials més representatius.
 

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat