CTESC
Cercador

Dictamen 04/2014

sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'extracció de corall vermell (corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 54/2014, de 15 d'abril, pel qual es regula l'extracció de corall vermell (Corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català. [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 1,0 No escau 100% El Govern ha acceptat l’observació proposada pel CTESC relativa a la concreció d’un aspecte de la norma

Resum


La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2014, va aprovar per unanimitat el Dictamen 4/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’extracció de corall vermell (corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català.

El Dictamen conté una observació general i una a l’articulat.

El CTESC valora que s’hagi limitat a sis mesos la campanya d’extracció de corall vermell. També valora que s’hagin regulat les condicions per a la seva explotació, comercialització i traçabilitat, donat el valor ecològic d’aquesta espècie.

El CTESC considera que aquesta regulació ha de permetre adaptar l’explotació a la necessitat de preservar i millorar la qualitat de l’entorn natural de Catalunya i del mar Mediterrani.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat