CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC) i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de gener de 2010, aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 5/2010 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC) i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

El Dictamen conté sis observacions generals.

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració d’aquest Pla, però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació, ja que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2007.

També es valoren positivament els objectius definits, especialment pel que fa a la recollida i la gestió total, però es considera que caldria revisar el nivell a assolir per a l’any 2012.

D’altra banda, es troben a faltar referències a la participació dels agents socials en el seguiment de la gestió de residus generats per les empreses de la construcció i la demolició de Catalunya i es considera que s’hauria de dotar els cossos d’inspecció i control de suficients mitjans materials i humans per garantir l’exercici eficaç de les seves funcions.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat