CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 24/2009

sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 60/2010, d'11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 5,0 No escau 46% De les cinc observacions acceptades pel Govern, tres d’elles fan referència a la composició de la Comissió Nacional pel que fa a les organitzacions sindicals i empresarials

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 2 de novembre de 2009, aprova per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 24/2009 sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista.

El Dictamen conté vuit observacions generals i onze observacions a l’articulat.

El CTESC valora positivament la creació d’aquest òrgan de coordinació institucional i de participació ciutadana, ja que és un pas més en el desenvolupament de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista. També considera oportú l’adscripció d’aquesta Comissió a l’Institut Català de les Dones.

Pel que fa a la composició de la Comissió, el CTESC considera que hi ha una confusió en relació a determinades vocalies i una indeterminació respecte al nombre de membres que han de formar part de la Comissió tot i que considera que els moviments socials de dones hi són poc representats. En relació amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives es posa de manifest que hauria de quedar clar que tenen dret a formar part de la Comissió una persona per cadascuna de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i que els membres de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives han de ser designats per les pròpies organitzacions i no pel CTESC, ja que sinó es desvirtua l’autonomia d’aquestes organitzacions. D’altra banda es posa de manifest que l’elevat nombre de membres de la Comissió podria dificultar l’eficiència de les seves funcions.

El CTESC considera que el Projecte de decret marca unes funcions que per complir-les eficaçment requereixen dedicació. Per aquest motiu es considera que la dedicació de les persones que formen part de les vocalies de la Comissió i la dedicació dels membres dels grups de treball han de ser compensades econòmicament.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat