CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2017

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 133/2017, d'1 d’agost, de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017, va aprovar per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i una abstenció, el Dictamen 5/2017 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d’abril, del Consell Català de l’Empresa.
 
El Dictamen conté tres observacions generals.
 
En aquestes observacions el CTESC valora dues qüestions,  l’impuls donat a la Comissió Executiva Permanent i el fet que s’incorporin al Consell Català de l’Empresa les organitzacions integrants del Pacte Més Indústria.
 
L’impuls de la Comissió Executiva Permanent es manifesta, d’una banda, pel fet d’atorgar-li un major seguiment de les polítiques industrials; d’altra banda, perquè se l’apodera per a la governança del Pacte nacional per a la indústria i, finalment, per la rellevància de la seva Presidència, que ara recau en el secretari competent en matèria d’indústria.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat