CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 06/2017

sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 149/2017, de 17 d’octubre, de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
14 10,0 No escau 71% El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma. També s’ha acceptat la recomanació de conservar en format digital l’original de l’acta de resultats d’assaigs i que el sistema de qualitat de l’entitat de control prevegi la qualificació dels llocs de treball i el pla de formació del personal.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017, va aprovar per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 6/2017 sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació.
 
El Dictamen conté una observació general i catorze observacions a l’articulat.
 
El CTESC considera que s’estableixen condicions poc concretes per justificar la subcontractació d’actuacions per part de les entitats de control o d’assaigs per part dels laboratoris de control i es recomana concretar en quins casos seria possible la subcontractació d’una altra entitat i com s’hauria d’informar l’òrgan competent.
 
El CTESC recomana que l’original de l’acta de resultats d’assaigs i els documents de treball referents a la seva execució es conservin en format digital. També recomana que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya publiqui anualment al seu web la relació de les inspeccions que realitzi a les entitats i als laboratoris.
 
Les altres observacions a l’articulat són de caràcter tècnic i es realitzen amb la finalitat de concretar la norma per millorar-ne la comprensió i la coherència.
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat