CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 02/2005

sobre l'Avantprojecte de llei d'equipaments comercials

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
21 8,5 0,0 41% En el text definitiu del Projecte de llei s'ha introduït un nombre elevat d'apartats nous, la qual cosa pot suposar que el text objecte de dictamen no es corresponia a un Avantprojecte de llei.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat