CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 05/2005

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació parcial de diverses lleis relacionades amb l'activitat econòmica

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 1,5 0,0 30% El Projecte de llei no presenta importants variacions respecte el text que va ser dictaminat.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat