CTESC
Cercador

Dictamen 10/2013

sobre el Projecte de decret del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
4 4,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les quatre observacions proposades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 8 de juliol de 2013, aprova per vint-i-cinc vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 10/2013 sobre el Projecte de decret del Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

El Dictamen conté dues observacions generals i quatre observacions a l’articulat.

Les sis observacions del CTESC són de caràcter tècnic. Així, es recomana que en lloc del concepte “d’aforament” de les instal·lacions s’utilitzi el concepte de “nombre de places” de les instal·lacions, ja que és aquest darrer concepte el que s’utilitza en el Decret 140/2003. També es recomana que es determini com objecte de la norma “establir” el Reglament del Registre, en lloc d’“aprovar” el Reglament en qüestió, perquè el que realment fa la norma és regular les finalitats, l’objecte i el procediment d’inscripció al Registre.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat