CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 03/2019

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma no aprovada o pendent de seguiment.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 18 de març de 2019, va aprovar per vint-i-un vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 3/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.
 
El Dictamen conté una observació general i tres observacions a l’articulat.
 
El CTESC valora que la norma millori el sistema d’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. També  recomana donar més difusió a aquest sistema i considera que caldria impulsar campanyes informatives sobre els valors que la venda de proximitat representa.
 
La norma estableix que, quan es presenta l’adhesió al sistema d’acreditació de la venda de proximitat, es pot descarregar del web el logotip que ha d’identificar els productes objecte de la venda de proximitat, però no s’estableix quan es pot començar a realitzar l’activitat de venda en proximitat. El CTESC recomana que es concreti aquest últim aspecte.
 
La norma també estableix que la utilització del logotip de venda de proximitat per als productes pesquers s’ha de regular per la normativa sectorial específica. El CTESC constata la necessitat de desenvolupar aquesta normativa específica ja que considera que seria un bon estímul per al sector pesquer.
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat