CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 04/2005

sobre el Projecte de decret d'aprovació del programa d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'administració ambiental i de modificació de la normativa en matèria d'ordenació de les explotacions ramaderes

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
33 10,0 No escau 30% En el text definitiu del Decret s'ha introduït un nombre elevat d'apartats nous, la qual cosa pot suposar que el text objecte de dictamen no es corresponia a una proposta de Decret.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat