CTESC
Cercador

Dictamen 01/2015

sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 69/2015, de 5 de maig, per qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 1,0 No escau 100% El Govern ha estat receptiu amb l’única observació realitzada pel CTESC.

Resum

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 9 de gener de 2015, va aprovar per unanimitat, el Dictamen 1/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i una observació a l’articulat.

El CTESC valora que la norma aprovi una demarcació registral que ajusti el nombre de registres de la propietat, mitjançant la supressió de registres, respectant un adequat equilibri territorial i adaptant el nombre de registres a la situació econòmica i social actual.
 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat