CTESC
Cercador

Dictamen 15/2011

sobre el Projecte de decret de modificació del reglament de salons recreatius i de jocs, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 33/2012, de 27 de març, de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, d'aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
1 1,0 No escau 100%

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 de desembre de 2011, aprova per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 15/2011 sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de salons recreatius i de jocs, aprovat pel Decret 37/2010, de 16 de març.

El Dictamen conté només una observació a l’articulat, de caràcter tècnic, referida al fet que s’hauria de fer constar que només es modifica un apartat del Decret i no tot un article.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat