CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 23/2008

sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 28/2009, de 24 de febrer, pel qual es regula l'atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques com a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 0,0 No escau 0% El Govern no ha acceptat les dues observacions proposades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 13 d’octubre, aprova per unanimitat el Dictamen 23/2008 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut.

El Dictamen conté una observació general i dues observacions a l’articulat.

El CTESC considera adequat que el Govern hagi pres la decisió d’incloure l’atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut, ja que és important tenir en compte la medicina preventiva per millorar la qualitat de vida d’aquests pacients.

Pel que fa als requisits que han de complir les persones per tenir dret a l’atenció podològica, es proposa diferenciar els requisits específics dels malalts amb diabetis tipus I i els dels malalts amb diabetis tipus II que presentin algun dels factors de risc cardiovascular, com ara, hipertensió arterial, dislipemia i/o tabaquisme ja que aquests presenten lesions en els peus abans dels 10 anys de diagnòstic de la malaltia.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat