CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 13/2006

sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol (RMI)

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
25 12,0 No escau 48% La majoria de les consideracions recollides pel Govern afecten a qüestions terminològiques o de redactat.

Resum

El Dictamen valora el nou desplegament normatiu de la Llei de la RMI, en la mesura que permet adaptar-se, de la forma més eficaç possible, a les necessitats de les persones que s’hi acullen o d’aquelles persones que, a causa dels requisits establerts per la normativa que substitueix el Projecte de decret, no podien acollir-s’hi tot i trobar-se en situacions de necessitat.

El CTESC comparteix les modificacions que introdueix el Projecte de decret per estimular la inserció laboral i donar suport a una autonomia personal i econòmica mínima. Malgrat això, el Dictamen constata que el Projecte de decret oblida esmentar l’important paper dels agents socials en el disseny i l’execució de la RMI; i considera que aquestes mesures, i d’altres en relació amb la RMI, s’haurien de vincular al nou disseny de la RMI que fixa la mesura 85 de l’Acord estratègic, signat el 2005.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat