CTESC
Cercador

Dictamen 16/2014

sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 14/2014, del 13 de novembre, de modificació de les lleis 22/1985, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya; 12/1998, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya; 11/2003, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, i 24/2003, de creació del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya [>]

Dictamen sense observacions a l’articulat.

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2014, va aprovar per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 16/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i un vot particular presentats conjuntament per CCOO i UGT.

El CTESC considera que la tècnica legislativa aplicada per modificar els terminis per tal que es puguin incorporar als col·legis professionals els professionals que exerceixen la professió de periodista, publicitari/ària i/o relacions públiques, dissenyador/a gràfic/a o comunicador/a audiovisual i que no disposen de les titulacions exigides en les lleis de creació, no és la més adequada. El CTESC considera que no s’haurien de modificar les disposicions transitòries i recomana que, si el que es pretén és obrir un nou període per poder incorporar-se als col·legis professionals, s’afegeixi un article per tal de modificar els requisits d’accés i establir-ne el període per poder fer efectiva la incorporació.

En el vot particular es posa de manifest que caldria superar anacronismes i adequar la disposició legal a la realitat actual del sector i que el màxim de professionals s’haurien de poder acollir al benefici de la col·legiació. També per coherència amb la voluntarietat de la col·legiació i amb el fet que no quedin fora els periodistes i fotoperiodistes als quals el Col·legi de Periodistes ha reconegut prèviament la suficient professionalitat per acreditar-los, es proposa modificar les disposicions transitòries primera i segona de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, en el sentit que els periodistes i fotoperiodistes inscrits en el fitxer núm. 2112711092 de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades puguin esdevenir membres del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya.


 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat