CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 21/2005

sobre l'Avantprojecte de llei de l'Agència Catalana de Turisme

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l'Agència Catalana de Turisme [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
56 9,5 5,3 26% L’Avantprojecte de llei que es va tramitar al CTESC va decaure per finiment de la legislatura. La norma aprovada pel Parlament difereix una mica de la que va dictaminar el CTESC.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat